overzicht project rendo
 
   
 
 
ontwerp: Jaap de Jonge /techniek: Jaap Hoogerdijk
Windmolenboom Meppel/ Rendo Nutsbedrijf
 
windmolenboom

 

De windmolenboom is 12 meter hoog en 6 meter breed. Op 16 zijtakken, die zich in tweeën splitsen zijn op de uiteinde windmolens geplaatst. Gekoppeld aan de windmolenboom hangt op de wand in de hal van het gebouw Rendo een lichtgevende skulptuur. Deze geeft de windsnelheid en de daarbij opgewekte stroom buiten aan.

 
paneel zichtbare energie